top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Ontwerp en Vormgeving

Project type

Ontwerpen en vormgeving

Ik ben geen vormgever, maar in de loop van de jaren heb ik wel erg veel vormgegeven.... Altijd erg leuk om te doen: posters, flyers, doe-boeken, banners, websites. Misschien wel mijn hobby ?

bottom of page